آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

هدف کلي درس

عنوان درس

یادآوری موضوعات کتاب هدیه های آسمان در پایه های مختلف

سلام دوست من

آشنایی با یگانگی خدا

بی تو

امید و دلبستگی به خداوند

خورشید درچاه

آشنایی با یکتایی و یگانگی خداوند

یکتا

آشنایی با حضرت عیسی به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی

من بنده ی خداوندم

آشنایی بااثرات وجودی (تأثیرات درزندگی ورفتارمردم ) پیامبراکرم( ص)

مابت پرست بودیم

اشنایی با اهمیت برنامه روزی در زندگی فردی وگروهی

صبح روز بعد

آشنایی با مفهوم نبوت به عنوان یکی از اصول دین

راهنمایان زندگی

آشنایی با قرآن به عنوان کتاب دینی مسلمانان وتمایل به قرائت صحیح

این کتاب

آشنایی با ویژگی های جانشین پیامبر

برادرم بازگرد

آشنایی با عید غدیر و ویژگی های حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

میراث پیامبر

آشنایی با اهمیت وفوائد استفاده درست از امکانات و پرهیز از اسراف

اسراف

اشنایی با مفهوم مال حلال وحرام وبرخی از مصادیق آن در زندگی روزمره

قایق چوبی

آشنایی با زندگی وشخصیت امام هادی (ع)

نگین

آشنایی زندگی وشخصیت امام حسن عسکری (ع)

درس موضوع آزاد {امام حسن عسکری (ع) }

ایجاد زمینه برای آشنایی با امام زمان (عج)

دست در دست دوست

آشنایی با ارتباط تلاش و.کوشش انسان در دنیا باکیفیت زندگی او در جهان آخرت

آخرین برگ ها

آشنایی با مفهوم معاد به عنوان یکی از اصول دین

یک روز تعطیل

توجه به نیکی وبدی اعمال واشتیاق به اعمال نیک

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

آشنایی با اصول واعتقادات مسلمانان

من معتقدم

آشنایی با مفهوم امر به معروف ونهی از منکر

باغ سرّی

آشنایی با برخی مفاهیم اخلاقی و آداب سخن گفتن

تلافی

آشنایی با بابرخی مفاهیم اخلاقی مثل مسخره نکردن دیگران

بازی شیرها وپلنگ ها

آشنایی با امام خمینی (ره) به عنوان یکی از پیروان واقعی  ائمه

حقّ مردم

آشنایی با برخی از آداب ومراسم و احکام نماز جمعه

بهترین روز

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |