آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

موضوع: درس جغرافیا                               عنوان درس: کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟

پایه ی : پنجم ابتدایی                                                    تعداد دانش آموزان: ......نفر                      زمان تدریس :     دقیقه

اهداف کلی

 

 

  1. آشنایی با کشورهای همسایه ی ایران(دانشی)
  2. تقویت توانایی مهارت نقشه خوانی(مهارت)
  3. افزایش علاقه به یادگیری بیشتر درس(نگرش)

 

 

اهداف رفتاری

دانش آموز در فرایند تدریس باید بتواند:

دانستنی ها و مهارت ها

الف)  با کمک نقشه،نام دو کشور همسایه ی ایران را در حضور معلم به طور شفاهی حداکثر در مدت 30 ثانیه نام ببرد.

ب) همسایگان کشور ایران را با استفاده از مداد رنگی در مدت حداکثر 10 دقیقه رنگ آمیزی می کند.

ج)در مقابل دانش آموزان، از روی نقشه ی نصب شده روی تابلوی کلاس ، در مدت 2 دقیقه همسایگان شرقی ایران را نام می برد.

د)در حضور معلم ، با اعتماد به نفس مناسب، مرز های کشور های همسایگان ایران را مشخص می کند.

نگرش ها

الف) با ذوق و علاقه تا پایان درس فعالیت های خواسته شده را انجام می دهد.

ب) هنگام رنگ آمیزی نقشه، نظم و ترتیب و نظافت در کار ها را رعایت می کند.

مفهوم

 در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند.

 

وسایل و رسانه های آموزشی

چسب، گیره، تابلو، ابزار های نقاشی(گواش،آبرنگ،مداد شمعی،مداد رنگی و ...) ، چک لیست

پوشه ی کارو نقشه ی گنگ، کتاب درسی،فیلم های آموزشی در ارتباط با موضوع درس در صورت امکان

خلاصه محتوای درس

 الف)تهیه ی نقشه ی گنگ کشور های همسایه ی ایران

 

ب)در اختیار قرار دادن ابزار های مختلف نقاشی برای رنگ آمیزی مرز های کشور های همسایه ی ایران توسط دانش آموزان

روش های تدریس

 

 

واحد کار، بحث و گفتگو،مشاهده ی غیر مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های مقدماتی

فعالیت های مدیر یادگیری

    فعالیت های دانش آموزان

سلام ، حضور و غیاب، قرائت قرآن ، توجه به وضعیت روحی و روانی فراگیران، توجه به مناسبت های روز، توجه به فضای فیزیکی ،بررسی تکالیف و ارائه ی بازخورد های مناسب

اجرای پیش آزمون و ارزش یابی ورودی که می تواند شامل سوالات زیر باشد:

الف) آیا تا کنون کسی از شما به غیر از ایران ، نام کشور های دیگر را هم شنیده و یا خوانده است؟

ب) چند همسایه ای که در نزدیکی مدرسه ی ما هستند را نام ببرید  ؟

ج) شمال و جنوب کلاس درس ما کجاست؟

 ایجاد انگیزه:

 

می توان با نشان  دادن یک چیز جذاب در دانش آموزان ایجاد انگیزه نمود: مثلا: یک نفشه را به قدری کوچک کنید که با چشم قابل دیدن نباشد. سپس از دانش آموزان بخواهید تا با استفاده از ذره بین موضوع در س امروز را حدس بزنند.

پس از ایجاد انگیزه و بیان موضوع درس ، اهداف درس امروز را به صورت ساده بیان می کند

  

 

 

فراگیران فعالیت های خواسته شده از سوی معلم را پاسخ می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان با شور و اشتیاق فراوان این فعالیت را انجام می دهند.

 

 

 

فعالیت های یاددهی و یادگیری

 

در این مرحله فعالیتی را که برای دانش آموزان در نظر گرفته ایم را برای آنان روشن می کنیم.

پس از نصب نقشه روی تابلوی کلاس و خواندن مطالب نوشتاری موجود در کتاب درسی نقشه ی گنگ را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم و در پایان از بچه ها می خواهیم که فعالیت در کلاس را هم پاسخ دهند.

در همین مرحله،معلم ضمن این که ابزار و وسایل مختلف را در اختیار فراگیران قرار می دهد بر کار و فعالیت آن ها هم نظارت می کند و از دانش آموزان در حین انجام فعالیت ارزش یابی(مشاهده ی رفتار) را هم به عمل می آورد.

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان هر کدام به صورت

 انفرادی ایده های خود را اجرا

 می نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های پایانی

جمع بندی یا جمع آوری تولیدات هنری و برگزاری نمایشگاه

در این مرحله معلم با کمک دانش آموزان نقشه ی گنگ را که رنگ آمیزی کرده اند جمع آوری می کند و یک نمایشگاهی از فعالیت های دانش آموزان در کلاس برگزار می نماید.

توجه: هر دانش آموز موظف است پس از نوشتن شماره ، تاریخ، و نام خود در پشت کاغذ، کار تمام شده ی خود را به نمابش بگذارد در ضمن دانش آموزان را هدایت می کنیم که فعالیت خود را در مدت تعیین شده به اتمام برسانند و راهنمایی های لازم را در زمینه ی تکمیل کار به آنان می دهیم.

ارزشیابی

در این مرحله یک نمونه از کار دانش آموزان را انتخاب می کنیم و از دانش آموز مورد نظر می خواهیم که توضیح مختصری از مراحل فعالیت را برای دیگر دوستانش دهد.

در ادامه ی این فعالیت ،یکی از دانش آموزان را دعوت کنید تا در مورد فعالیت دوستش توضیح دهد و نظر خود را بگوید.

در پایان معلم علاوه بر جمع بندی نظر هر دو نفر ، نظر خود را هم بیان می کند.

 تعیین تکلیف

1)      جزئیات کار امروز را برای خانواده ی خود در منزل با توجه به درس داده شده تعریف کنید.( عمومی)

2)      مریم جان،به نظر شما اگر ما با کشور های همسایه ی خود ارتباط برقرار نمی کردیم  چه اتفاقی ممکن بود بیافتد؟ در مورد آن 5 سطر بنویس و جلسه ی بعد برایم بیاور. (بسطی امتدادی و خلاقیتی)

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |