آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:             امتحان تاریخ ومدنی نوبت اول پنجم دبستان دیماه 1389   وقت:70 دقیقه

 

1

 

«تاریخ»

الف: پاسخ مناسب را علامت بزنيد: (هر قسمت 5/0 نمره – 5/3 نمره)

مبدأ تاریخ مسلمانان روز تولد پیامبر اسلام است.  ص (     )         غ  (       )

 

 

5/0

2

بعد از رحلت پیامبر اسلام ،ابوبکر را به خلافت رساندند. ص (     )         غ  (       )

 

5/0

3

مشاورحیله گر معاویه چه نام داشت؟

ابن ملجم               ابومسلم               ابوموسی          عمروعاص 

5/0

4

امام حسین (ع) به دعوت مردم ........... به عراق رفتند

کوفه          مکّه            مدینه             کربلا

5/0

5

فرمانده ی کدام جنگ حضرت محمد (ص) بودند؟

جنگ با سودجویان        جنگ با معاویه              جنگ خندق         جنگ نهروان 

5/0

6

کدام سرزمین اسلامی از حضرت علی (ع)پیروی نمی کرد؟

 

ایران             عراق         یمن         شام 

 

5/0

7

 ابومسلم خراسانی کدام حکومت را از بین برد؟

 

بنی عباس         سامانیان           غزنویان               بنی امیه  

5/0

8

ب : در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد:  (هر قسمت 5/0 نمره – 5/2نمره)

دین اسلام از سرزمین ...............................طلوع کرد.

5/0

9

پیامبر اسلام در آغاز بعثت تا سه سال مردم را به صورت .....................به اسلام دعوت می کرد.

 

5/0

10

در شب هجرت پیامبر اسلام،................در بستر ایشان خوابیدند .

 

5/0

11

پیمان بستن با خلیفه برای پیروی از دستوراتش ،.........................نام دارد.

5/0

12

بنی عباس وزیران خود را ازمیان مردم سرزمین ...................انتخاب می کردند.

 

5/0

13

ج : به سوالات زير پاسخ دهيد:

آرزوی پیامبر(ص) قبل از ظهور اسلام چه بود؟

 

 

1

14

 

مهم ترین کار پیامبر اسلام (ص)در مدینه چه بود؟

1

15

چرامسلمان به دستور پیامبر(ص) به حبشه هجرت کردند؟

 

1

16

 

چرا قیام های زیادی برعلیه بنی امیه شکل گرفت؟(دو دلیل)

1

17

چرا امام حسن (ع)مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟

 

1

18

خلافت یعنی چه؟

 

1

19

«تعلیمات مدنی»

الف: پاسخ مناسب را علامت بزنيد: (هر قسمت 5/0 نمره – 2 نمره)

بیش از 97درصدمردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. ص (     )         غ  (       )

 

5/0

20

قوه ی مقننه قوانین را تصویب می کند. ص (     )         غ  (       )

 

5/0

21

12 فروردین 1358 درتاریخ ایران چه اهمیتی دارد؟

روز تصویب قانون اساسی       روز جمهوری اسلامی        روز پیروزی انقلاب       روز رحلت امام خمینی

5/0

22

کارتصویب قوانین برعهده ی کدام قوه است؟

قوه ی مجریه           قوه مقننه              قوه قضائیه             مقام رهبری

5/0

23

ب : در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد:  (هر قسمت 5/0 نمره – 5/2نمره)

بالاترین مقام کشور مقام .............. است .

 

5/0

24

اگر مسئولان وظایف خود را به درستی انجام ندهند،مردم حق دارند از آن ها ................کنند.

 

5/0

25

از صفات رهبر جامعه ی اسلامی، عالم و.............................و........................... می باشد

 

1

26

اگر ...................................گسترش پیدا کند بیسوادی از بین می رود.

 

5/0

27

ج : به سوالات زير پاسخ دهيد:

معنی استقلال چیست؟

 

1

28

کدام قوه به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند؟

 

5/0

29

برای این که جامعه مطابق برنامه به سوی هدف های خود حرکت کند،به چه چیز نیاز دارد؟

 

5/0

30

حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

 

5/1

موفقیت شما آرزوی ماست

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |