آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

درس 1:الهی

1-آشنایی باتحمیدیه و توجه به آغاز کارها با نام وحمدالهی

2- تقویت روحیه نیایش و دعا کردن

3- آشنایی با برخی از نکات زبانی (غیرساده،مترادف،هم خانواده و...)

4- توانایی انجام فعالیت ها وتمرین های پیوسته با مهارت های زبانی و ارزشی درس

اهداف جزیی درس1:

1-کمک خواستن از خداوند در انجام کارها

2- درخواست یاری از خداوند جهت پرستش او

3-تقویت روحیه شکرگزاری و نیایش

4-توانایی خواندن متن با تلفظ صحیح

5- تقویت مهارت هایی شفاهی و کتبی

6- تقویت روحیه مشارکت وهمیاری

7-آشنایی با صفات خدا

8-ساختن صفت غیر ساده با پسوند «ـَ نده»

9- توانایی نشان دادن حالات مختلف نیایش

10-ساختن کلمه هایی با پسوند«ه»

و ...

درس2:دوست صمیمی ودانا

1-آشنایی با نقش کتاب در علم آموزی آشنایی با نمایشگاه کتاب

2-ایجاد وتقویت حس علاقه مندی به کتاب و حفظ ونگهداری آن

3- آشنایی با برخی از نکات زبانی و ادبی (کلمات مرکب –تشخیص)

4- توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی و ادبی درس

اهداف جزیی درس2

1-     تقویت حس علاقه مندی به کتاب و کتاب خوانی

2-     توانایی پاسخگویی به سئوالات مفهومی متن درس

3-     تقویت مهارت خواندن در مورد مطالب تخیلی

4-     ساخت صفات غیر ساده با پسوند «زده»

5-     تقویت تصویر سازی ذهنی و تخیل دانش آموزان در جان بخشی به اشیا

6-     ایجاد انگیزه جهت بازدید از نمایشگاه کتاب در هفته کتاب

و ...

درس3:کتاب های مرجع

1-آشنایی با کتاب مرجع و انواع آن

2-آشنایی با نحوه ی طبقه بندی کتاب ها در کتابخانه

3-آشنایی با حرفه ی کتابداری

4-گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش

5-آشنایی با نکات زبانی (کلمات مرکب با جزءنامه ،نهاد و گزاره)

6-توانایی انجام فعالیت های مربوط به مهارت های زبانی درس

اهداف جزیی درس3

1-ساخت کلمات مرکب با واژه «نامه»

2-چگونگی پیداکردن یک لغت در لغت نامه

3-تشخیص نهاد و گزاره یک جمله

4-توانایی پاسخگویی به سئوالات مربوط به کتاب های مرجع

و ....

درس4:سرودی برای پاکی

1-تقویت روحیه ی بهداشتی و حفظ محیط زیست

2- تقویت روحیه تعاون و همیاری

3-قدردانی از مشاغل و تلاشگران جامعه

4-آشنایی با برخی نکات زبانی  وادبی (ساختن اسم مشتق با پسوندهای سار و گر، تفاوت شعر با نثر)

5- توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی و ادبی درس

اهداف جزیی درس4

1-     توجه وعلاقه مندی به حفظ محیط زیست

2-     تقویت روحیه همیاری و مشارکت

3-     توجه به انواع مشاغل

4-     آشنایی بیشتر با آلاینده های محیط

5-     ساختن اسم مشتق با پسوند«سار»

6-     ساختن صفت با پسوند«گر»

7-     توانایی تشخیص نثر وشعر

8-     آشنایی با ویژگی های شعر

و...

درس5:شجاعت

1-آشنایی با مفهوم شجاعت و تقویت آن برای ایجاد بهداشت روانی

2-تقویت حس اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری

3-تقویت روحیه مبارزه با ترس های موهوم و غلبه برآن از طریق تفکر منطقی

4-آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند :مترادف ها ،حروف ربط

5- توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی درس

اهداف جزیی درس5

1-تشخیص ترس های نادرست

2-شناخت افراد شجاع

3-شناخت کلمات ربط یا پیوند

4-معرفی شخصیت های شجاع

5-آشنایی با مفهوم کلمات مترادف و کاربرد آن در جمله

6-کسب مهارت در برقراری ارتباط بین جمله های مختلف با استفاده از حروف ربط

7-تقویت مهارت مقایسه دو مفهوم شجاعت و ترس

و ....

درس 6:درس آزاد

....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |