آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

نام درس: هدیه های آسمانی پایه: پنجم ابتدایی موضوع درس: صبح روز بعد

هدف کلی: پی بردن به اهمیت سلامتی در هر شرایطی

اهداف جزئی: آشنایی دانش آموزان با شرایط آب و هوایی

آشنایی دانش آموزان برای حفظ سلامتی و تندرستی

اهداف رفتاری: 1- مطالب آموخته شده ازاین درس را در زندگی روزمره خود به کار برد

2- فواید زمستان را بداند

3- از یک روز برفی تصویری نقاشی کند

4- ضرورت آگاهی داشتن هرکاری به وقت خودش

فضا و مدل کلاس: به صورت سنتی و با صندلی های متحرک برای تشکیل گروه های 4 تا 5 نفره

وسایل آموزشی: تخته- گچ- فرم های (1) و (2).


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس چهاردهم :

اهداف درس

1- آشنایی با زندگی و شخصیت امام حسن عسگری (ع)

2- احساس علاقه و احترام نسبت به امام حسن عسگری (ع) و اعمال و رفتار ایشان

3- تلاش برای بهره گیری از رفتار امام حسن عسگری (ع) در زندگی روزمره .

انتظارات درس :

1- درباره ی ویژگی های اخلاقی و رفتار امام حسن عسگری (ع) توضیحاتی می دهد .

2- با تحقیق و مطالعه کتابهایی درباره امام حسن عسگری (ع) نسبت به آشنایی بیشتر با زندگی و رفتار و اخلاق ایشان علاقه نشان میدهد .

3- درباره چرایی تغییر رفتار زندانین توضیحاتی می دهد.

4- درباره علت ترس بنی عباس از امام با دوستانش گفتگو می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس سیزدهم : نگین

اهداف درس :

1- آشنایی با زندگی و شخصیت امام هادی (ع)

2- احساس علاقه و احترام نسبت به امام هادی (ع) و اعمال و رفتار ایشان

3- تلاش برای بهره گیری از رفتار امام هادی (ع) در زندگی روزمره .

انتظارات درس :

نمونه هایی از گفتار و رفتار امام هادی (ع) را ذکر می کند .

تأثیر امام بر زندگی مردم را تشخیص می دهد .

درباره رفتار امام با یونس با دوستانش گفتگو می کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس دهم : میراث پیامبر

اهداف درس :

1- آشنایی بیشتر با ویژگی های حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر

2- اشتیاق به شرکت در مراسم عید غدیر

3- آشنایی با عید غدیر و مراسم این روز

4- مشارکت در برگزاری مراسم عید غدیر

انتظارات درس :

1- در قالب یک کار گروهی درباره ی میراث پیامبر پس از ایشان با دوستانش گفتگو می کند .

2- گزارشی از نحوه ی برگزاری جشن عید غدیر در شهر یا روستای خود تهیه و به کلاس ارائه می کند .

3- با شرکت هم کلاسان خود برای برگزاری جشن عید غدیر برنامه ریزی می کند .

4- دلایل اهمیت عید غدیر را بیان می کند .

5- به برخی از سنت های مرسوم در روز عید غدیر اشاره می کند .

6- شیوه هایی برای بزرگداشت سادات پیشنهاد می کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس نهم : برادرم باز گرد

اهداف درس :

1- آشنایی با ویژگی های جانشین یک راهنما و رهبر .

2- آشنایی با ویژگی های امیر مومنان علی علیه السلام .

3- آشنایی با اصل امامت به عنوان یکی از اصول دین .

انتظارات درس :

1- ویژگی های جانشین یک فرد مهم مثل معلم ، مدیر و ... را بیان می کند .

2- درباره ی خصوصیات جانشین یک رهبر و راهنما با دوستانش گفتگو می کند .

3- در مورد ویژگی های حضرت علی (ع) مطالعه می کند .

4- درباره ی دلایل انتخاب حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اسلام تحقیق و جستجو می کند .

5- معنای اصل امامت را بیان می کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس هشتم این کتاب

اهداف درس :

1- آشنایی با قرآن به عنوان کتاب دینی مسلمانان .

2- تمایل به قرائت و فهم صحیح قرآن .

3- تلاش برای قرائت و فهم بیشتر قرآن .

انتظارات درس :

1- ارتباط بین قرائت و فهم درست قرآن را باعمل به دستورات آن بیان می کند .

2- نتایج عمل به دستورات قرآن را ذکر می کند .

3- چند نمونه از دستورات قرآنی را بیان می کند .

4- تابلوی زیبا تهیه کرده و آیه ای از قرآن را با خط خوش بر روی آن می نویسد .

5- یک داستان قرآنی مناسب را جست جو و بیان می کند .

6- در قالب یک کار گروهی در مورد معنا و مصادیق یکی از پیام های قرآنی با دوستانش گفتگو می کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس هفتم : راهنمایان زندگی

اهداف درس :

1- آشنایی با مفهوم ساده ای از نبوت به عنوان یکی از اصول دین اسلام .

2- احساس نیاز به راهنمایی از جانب خدا .

3- کوشش برای بهره گیری از راهنمایی های پیامبران در زندگی .

انتظارات درس :

1- دین را به عنوان برنامه ای برای زندگی تلقی می کند .

2- نمونه هایی از دستورات دینی را بیان می کند .

3- اصل نبوت را یکی از اصول اعتقادی اسلامی تلقی می کند .

4- در مورد پیامبران خدا و خصوصیات آنها مطالبی را بیان می کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس ششم : صبح روز بعد

اهداف درس :

1- آشنایی با اهمیت برنامه ریزی در زندگی فردی و گروهی .

2- تمایل به برنامه ریزی برای انجام کارهای فردی و جمعی .

3- تهیه ی یک برنامه برای انجام کارهای تحصیلی خانوادگی یا یک روز از زندگی خود .

انتظارات درس :

1- اهمیت و فواید برنامه ریزی را در زندگی روزمره خود شرح می دهد .

2- در مورد رفتار شخصیت های داستان قضاوت می کند .

3- پیامدهای بی برنامگی را در زندگی شخصیت های داستان درس پیش بینی و بررسی می کند .

4- خاطره ای از زندگی خود را مشابه با داستان نقل می کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

درس پنجم : ما بت پرست بودیم

اهداف درس

1- آشنایی با اثرات وجودی ( تأثیر در زندگی و رفتار مردم ) پیامبر اسلام .

2- احساس قدردانی نسبت به پیامبر اسلام .

3- کوشش و قدردانی از پیامبر اسلام .

انتظارات درس :

1- با توجه به داستان درس در مورد نتایج و آثار پذیرفتن اسلام گفتگو کند .

2- با توجه به داستان درس رفتارهای مردم را قبل و بعد از پذیرش اسلام مقایسه کند .

3- تلقی خود را نسبت به تأثیر اسلام بر زندگی مردم بیان کند .

4- راه های قدردانی از پیامبر اسلام و پذیرش دین اسلام را بیان کند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

مطالب قدیمی‌تر