آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

روش تدریس : الگوی ایفای نقش

اهداف کلی: 1. اشنايي با وحدت درجامعه اسلامي

اهداف جزيي  1- توصيه قران در مورد وحدت   2- دانش اموزان با كلمه وحدت اشنا شوند

 3- كلمه وحدت را تعريف كنند      4-  كامل كردن داستان ناتمام در مورد وحدت  

واژه های مهم: وحدت در ميان مردم  -   رهبري امام خميني   -   اشنايي با قبله  - 

گام اول: گرم کردن گروه

  معلم پس از ورود به کلاس از دانش آموزان می پرسد : اگر دشمن به كشور ما حمله كند  مردم چه می کردند؟

  پاسخ های هر گروه را روی تخته سیاه می نویسد و مسیر هر پاسخ را به سمت كلمه وحدت هدايت مي كند و به انها توضيح مي دهد كه در قران در مورد وحدت سفارشهاي زيادي شده است سپس داستان يك پيرمرد همراه فرزندانش را به صورت نمايش اجرا مي كنيم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

هدفهاي کلي و جزئي درس:
1. دانش آموز مفهوم مولکول را بداند .
2. دانش آموز چگونگي آرايش مولکول ها در حالات مختلف را بداند .
3. دانش آموز وضع مولکول ها ، در سه حالت ماده را بداند .
4. دانش آموز مفهوم اتم را درک کند .
5. دانش آموز بداند چرا خواص مواد با هم فرق مي کند .
6. دانش آموز مفهوم عنصر و ترکيب و مخلوط را درک کند .
هدفهاي رفتاري:
1. دانش آموز مولکول را تعريف کند .
2. دانش آموز روي دفترش آرايش مولکول ها در حالات مختلف ماده را رسم کند .
3. دانش آموز مفهوم اتم را بيان کند .
4. دانش آموز عنصر ، ترکيب و مخلوط را در حضور ديگر دانش آموزان و بدون کمک، تعريف کند .
5. دانش آموز مثال هايي از عنصر ، ترکيب و مخلوط بيان کند . 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

·  هدف کلی درس:      

 *دانش آموزان در این درس با کشور ترکیه آشنا شوند.

 · اهداف جزیی:

دانش آموزان در این درس؛    

*دانش آموزان با دریاها و رودهای کشور ترکیه آشنا شوند.

*دانش آموزان با پایتخت و شهرهای مهم کشور ترکیه آشنا شوند.

 *دانش آموزان با دین و زبان مردم ترکیه آشنا شوند.

* دانش آموزان با محصولات کشاورزی و صنایع ترکیه آشنا شوند.

 ·   اهداف رفتاری:

دانش آموزان در پایان درس؛

  *دریاها و رودهای ترکیه را نام ببرند.

*مکان دریاها و رودهای کشور ترکیه را روی نقشه نشان دهند.

  *پایتخت ها و شهرهای مهم ترکیه را ذکر کنند.

  *دین و زبان مردم ترکیه را بیان کنند.

*محصولات کشاورزی و صنایع کشور ترکیه را نام ببرند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

·  هدف کلی درس:      

 *دانش آموزان در این درس با کشور ترکیه آشنا شوند.

 · اهداف جزیی:

دانش آموزان در این درس؛    

*دانش آموزان با دریاها و رودهای کشور ترکیه آشنا شوند.

*دانش آموزان با پایتخت و شهرهای مهم کشور ترکیه آشنا شوند.

 *دانش آموزان با دین و زبان مردم ترکیه آشنا شوند.

* دانش آموزان با محصولات کشاورزی و صنایع ترکیه آشنا شوند.

 ·   اهداف رفتاری:

دانش آموزان در پایان درس؛

  *دریاها و رودهای ترکیه را نام ببرند.

*مکان دریاها و رودهای کشور ترکیه را روی نقشه نشان دهند.

  *پایتخت ها و شهرهای مهم ترکیه را ذکر کنند.

  *دین و زبان مردم ترکیه را بیان کنند.

*محصولات کشاورزی و صنایع کشور ترکیه را نام ببرند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

 

مراحل تدریس

زمان تدریس(دقیقه)

فعالیت

 

 

 

 

آمادگی

 

آمادگی سازمانی(٪8)

 

4

تعویض لباس ،حضوروغیاب

حرکات ایستادن در صف وستون

 

 

آمادگی بدنی

(٪18)

عمومی

(گرم کردن)

 

4

 

حرکات گرم کننده

(انواع راه رفتن ها،دویدن ها،پریدن ها،  لی لی کردن ها، حرکات تقلیدی،تشبیهی وشیرین کاری ها)

 

اختصاصی

 

 

5

 

حرکات بدنی در ارتباط با اهداف درس

(راه رفتن سریع ، دویدن آرام،نرمش های کششی،جهشی،پرتابی،حرکات قدرتی واستقامتی پاهاوبالا تنه ،دوهای ماکویی،حرکات تعادلی)

 

مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله اصلی(٪52)

26

موضوع آموزش روز        (بازی های امدادی با وسیله یا بدون وسیله)

 

مرحله بازگشت به                                    

 

 حالت اوّلیه(٪22)

 

 

 

            11

حرکات آرام کننده جهت پایین آوردن ضربان قلب ،دستگاه تنفس وگردش خون 

مثل(راه رفتن،نفس گیری عمیق،حرکات کششی)

تذکراتی در مورد تغذیه ،بهداشت ،ایمنی وتذکراتی درابعاد عاطفی،اجتماعی و.......

شست وشو ونظافت

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

عدد نویسی ومقایسه اعداد

1- دانش آموزان ارزش مکانی ارقام عددی را تعیین کنند.

2- عدد داده شده را دسته بندی کرده نام هر دسته را بنویسند.

3- اعداد تا 12 رقمی را بخوانند وبنویسند.

4- مجموعه ای از اعداد را دو به دو مقایسه ومرتب کنند.

5- جدول عدد نویسی را با توجه به ارزش مکانی رسم کنند.

یاد آوری چهار عمل اصلی

1- با توجه به مفهوم عامل های ضرب برای عبارت ضرب شکل بکشند.

2- حاصل ضرب اعداد چند رقمی را به دست آورند.

3- برای عبارت ضرب یا تقسیم مسئله بنویسند.

4- مسئله های مربوط به چهار عمل اصلی را حل نمایند.

5- تقسیم دورقمی بر یک رقمی ودو رقمی بر دو رقمی را انجام دهند.

6- اجزاءتقسيم را به طور كامل بدانند.

مفهوم کسرهای متعارفی

1- اجزای کسر را بشناسند.

2- برای اشکال داده شده کسر بنویسند.

3- با رنگ کردن اشکال متصل یا منفصل مفهوم کسر متعارفی را بیان نمایند.

4- کسرهای مساوی واحد را بیان کنند.

5- کسر های مساوی صفر را تشخیص دهند.

6- کسرهای بزرگ تر از واحد را بشناسند.

7- کسرهای کوچک تر از واحد را بشناسند.

8- انواع کسرها را مقایسه کنند.

9- برای کسر داده شده شکل رسم کنند.

کسر بزرگ تر از واحد

1- شکل مربوط به کسرهای بزرگ تر از واحد را رسم کنند.

2- معادل کسر بزرگ تر از واحد عدد صحیح بنویسند.

3- کسرهای بزرگ تر از واحد را مقایسه کنند.

جمع وتفریق کسرهای با مخرج های مساوی

1- برای یک عبارت جمع وتفریق شکل رسم کنند وبالعکس.

2- مسئله های مربوط به جمع وتفریق کسرها را حل کنند.

3- حاصل جمع چند کسر مساوی با واحد را به دست آورند.

4- اختلاف دو عدد را بعد از مقایسه به دست آورند.

5- یک عبارت جمع ویا تفریق کسر را با توجه به جاهای خالی آند کامل کنند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

 موضوع درس : جغرافیا  عنوان درس : قاره های جهان 

  زمان : 45 دقیقه       تعداد دانش آموزان :35       پایه : پنجم        

نويسنده : الهایی سحر

هدف کلی :  آشنایی با قاره های جهان، تقویت مهارت های زبانی .

انتظارات آموزشی :

1) آشنایی با نام قاره های مختلف جهان. (شناختی)

2) کشیدن یک نقشه ی کلی از قاره ها و اقیانوس های جهان. (مهارتی)

3) آشنایی با نام اقیانوس های مختلف جهان. (شناختی)

4)کنجکاوی نسبت به استفاده از وسایل کمک آموزشی مربوط به درس مثل کره و نقشه. (گرایشی)

5)علاقه مندی نسبت به کشیدن یک نقشه ی کلی از قاره ها و  اقیانوس های جهان. (گرایشی)

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس باید بتواند:

1) نام قاره های جهان را بگوید.(شناختی)

2) نقشه ی قاره های جهان را بکشد. (مهارتی)

3) نام اقیانوس های جهان را بگوید. (شناختی)

4) از کشیدن نقشه ی قاره های جهان لذت برد. (گرایشی)

5) نقشه ی اقیانوس های جهان را بکشد. (مهارتی)

6) تعریف قاره را توضیح دهد. (شناختی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

1- به مطالعه درباره ی اهرم ها وبعضی از ماشین های ساده علاقه مند شود.

2-  درباره اهمیت نیرو در به وجود آمدن حرکت گفت وگو کند.

3- آسان تر شدن کار با استفاده از میله وتکیه گاه راتجربه کند.

4-  با انجام دادن آزمایش پی ببرد که مقدار نیروی لازم برای بالا بردن یک جسم توسط میله و تکیه گاه به فاصله ی آن تا تکیه گاه وفاصله جسم تا تکیه گاه بستگی دارد.

5-  برای حل مسئله مربوط به اهرم ، راه حل منطقی ارائه دهد.

6-  با انجام دادن آزمایش واندازه گیری ، به چگونگی به تعادل رساندن یک اهرم پی ببرد.

7-  با واژه اهرم آشنا شود.

8-  داز طریق مشاهده با قسمت های مختلف یک اهرم ساده آشنا شود.

9-  درباره ی انواع اهرم ها اطلاعات جمع آوری کند.

10-  تأثیر استفاده از سطح شیب دار را در بالا بردن اجسام سنگین حدس بزند.

11- آسان تر شدن کار به وسیله ی سطح شیب دار رامشاهده کند.

12-  با انجام آزمایش ، به اثر میزان شیب یک سطح در مقدار نیروی لازم برای بالا بردن جسم به وسیله سطح شیب دار پی ببرد.

13- درباره کاربردهای سطح شیب دار ، اطلاعات جمع آوری کند.

14- درباره ی ماشین وانواع آن ، اطلاعات جمع آوری کند.

15-  پی ببرد که ماشین ها برای انجام دادن کار به منبع نیرو احتیاج دارند.

16- از طریق گفت وگو به جمع آوری اطلاعات درباره ی موارد استفاده ی انرژی الکتریکی بپردازد.

17-  با موتور الکتریکی وکار آن آشنا شود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

هدف کلي درس

عنوان درس

یادآوری موضوعات کتاب هدیه های آسمان در پایه های مختلف

سلام دوست من

آشنایی با یگانگی خدا

بی تو

امید و دلبستگی به خداوند

خورشید درچاه

آشنایی با یکتایی و یگانگی خداوند

یکتا

آشنایی با حضرت عیسی به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی

من بنده ی خداوندم

آشنایی بااثرات وجودی (تأثیرات درزندگی ورفتارمردم ) پیامبراکرم( ص)

مابت پرست بودیم

اشنایی با اهمیت برنامه روزی در زندگی فردی وگروهی

صبح روز بعد

آشنایی با مفهوم نبوت به عنوان یکی از اصول دین

راهنمایان زندگی

آشنایی با قرآن به عنوان کتاب دینی مسلمانان وتمایل به قرائت صحیح

این کتاب

آشنایی با ویژگی های جانشین پیامبر

برادرم بازگرد

آشنایی با عید غدیر و ویژگی های حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

میراث پیامبر

آشنایی با اهمیت وفوائد استفاده درست از امکانات و پرهیز از اسراف

اسراف

اشنایی با مفهوم مال حلال وحرام وبرخی از مصادیق آن در زندگی روزمره

قایق چوبی

آشنایی با زندگی وشخصیت امام هادی (ع)

نگین

آشنایی زندگی وشخصیت امام حسن عسکری (ع)

درس موضوع آزاد {امام حسن عسکری (ع) }

ایجاد زمینه برای آشنایی با امام زمان (عج)

دست در دست دوست

آشنایی با ارتباط تلاش و.کوشش انسان در دنیا باکیفیت زندگی او در جهان آخرت

آخرین برگ ها

آشنایی با مفهوم معاد به عنوان یکی از اصول دین

یک روز تعطیل

توجه به نیکی وبدی اعمال واشتیاق به اعمال نیک

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

آشنایی با اصول واعتقادات مسلمانان

من معتقدم

آشنایی با مفهوم امر به معروف ونهی از منکر

باغ سرّی

آشنایی با برخی مفاهیم اخلاقی و آداب سخن گفتن

تلافی

آشنایی با بابرخی مفاهیم اخلاقی مثل مسخره نکردن دیگران

بازی شیرها وپلنگ ها

آشنایی با امام خمینی (ره) به عنوان یکی از پیروان واقعی  ائمه

حقّ مردم

آشنایی با برخی از آداب ومراسم و احکام نماز جمعه

بهترین روز

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر