آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی

اولین وبلاگ تخصصی پایه پنجم ابتدایی در ایران

کلید واژه ها: چک لیست علوم کلاس اوّل ،کلاس دوم ، کلاس سوم ، کلاس چهارم ، کلاس پنجم ، ارزشیابی توصیفی ،ثبت مشاهدات ، ثبت شاخص ها ، مهارت ها ی علوم

 

به همراه آوردن مواد و وسایل لازم

تکرارفعالیت هر جا لازم باشد

رعایت ترتیب مراحل کار

منظم وتمیز کار کردن

پیش بینی مستدل

نتیجه گیری درست

ارائه گزارش درست

مرتب کردن میز کار

توجه به تغییرات حین کار

انتخاب وسیله مناسب کار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

 

درس اول:ساختمان مواد

دراین درس دانش آموزان با مفهوم واژه ی مولکول آشنا می شوند .تفاوت خواص مواد را به تفاوت مولکول های آن ها ارتباط می دهند و با انجام دادن فعالیت هایی ی می برند که مولکول های مواد ، در حال حرکتند، میزان و نوع حرکت به حالت ماده بستگی دارد و نوع حرکت در سه حالت ماده متفاوت است . وجود ربایش بین مولکول های مواد را تجربه می کنند،با مفاهیم اتم ، عنصر و ترکیب آشنا می شوند و مدل مولکولی آن را می سازند.

 

درس دوم:تغییرات مواد

دانش آموزان ضمن انجام دادن فعالیت هایی با مفاهیم تغییر قیزیکی و تغییر شیمیایی آشنا می شوند،با جمع آوری اطّلاعات به اثر تغییر فیزیکی یا شیمیایی ماده بر ساختمان مولکولی آن پی می برند و مثال هایی از تغییرات فیزیکی و شیمیایی را در عمل تجربه می کنند.

 

درس سوم:ماشین ها

در فرایند آموزشی این درس ،دانش آموزان ضمن انجام دادن فعالیت هایی با ماشین ساده ای چون اهرم ،سطح شیب دار و قرقره آشنا می شوند و به کاربرد آن ها در زندگی روزمره پی می برند .هم چنین از طریق جمع آوری اطّلاعات با موتور الکتریکی و کاربرد آن در وسایل مختلف الکتریکی آشنا می شوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  | 

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |